Beslag (10)

mastbenodigdheden, maststeps, afdekplaatjes van selden, dropnosepinnen etc