Alternatieve Energie

Iedereen is er mee bezig zonne energie en wind energie. Joostenwatersport levert de Sunbeam flexibele zonnepanelen en de Silentwind windgenerator