Weer een nieuwe service van Joosten watersport 
Voor al onze klanten en passanten gelegen in de Buyshaven hebben we gezorgd dat er nu ook volop gas 
In de buyshaven verkrijgbaar is..
Zo hoeft er niet meer door de stad te sjouwen met lege en/of volle flessen.
Voor alle overige artikelen en op maat/gepersteslangen! zal u wel even naar de winkel moeten..