De markeerschepen van Rijkswaterstaat zijn eind februari en begin maart ingezet om boeien in het Waddengebied te wisselen voor ijsbestendige sparboeien en na de vorstperiode weer terug te wisselen. Op het IJsselmeer moest na de ijsgang een aantal boeien terug op positie gebracht worden. Als gevolg van deze werkzaamheden is het uitleggen van de recreatiemarkering vertraagd.

De locaties waar de vertraging is opgetreden zijn:

Markermeer en IJsselmeer (aanvullende markering met uitzondering van de route Lemmer – Kornwerderzand)

Randmeren (gedeeltelijk aanvullende markering, markering kitesurfgebieden en markering natuurgebied)

Waddenzee (markering natuurgebied)

Volkerak (markering snelvaargebied  en markering bij Krammersluis)

Haringvliet, Middenplaat Noord, Midden en Zuid, Hollandsch Diep, Dordtsche Kil en Nieuwe Merwede (aanvullende markering)

Vaarkaarten

Rijkswaterstaat raadt schippers aan de vaarkaarten aan te houden en rekening te houden met de afwijkende situatie.

Meivakantie klaar

Er wordt volop aan gewerkt om de vertraging tot een minimum te beperken. Rijkswaterstaat streeft er naar uiterlijk bij de start van de meivakantie klaar te zijn met het uitleggen van de recreatiemarkering.